Návštěva Galerie moderního umění v Hradci Králové

V pátek 18.1. navštívila naše třída Galerii moderního umění. Na výstavě „Čest práci, paní učitelko“  jsme se seznámili s tím, jak se učily děti v dřívějších dobách, mohli jsme si prohlédnout předměty i učebnice z první republiky i z doby komunismu. Zajímavým exponátem byla  rákoska či školní taška. Poté jsme si prohlédli obrazy vystavené v galerii.