Ekologická přednáška pro ŠD I a III ve středisku ekologické výchovy SEVER

V pondělí 28. 1. jsme se dozvěděli zábavnou a hravou formou spoustu zajímavých a užitečných informací o životním prostředí ve středisku ekologické výchovy SEVER v Kuklenách.