Všichni lidé jsou si rovni aneb naše třídnická hodina

Ve středu ráno jsem se opět sešli na naší třídnické hodině. Tentokrát jsme se věnovali multikulturní výchově.  Prostřednictvím pracovních listů a krátkých videí jsme se dozvěděli něco o  kulturách a etnických skupinách.  Uvědomili jsme si, že v současné společnosti vedle sebe žijí různé sociokulturní skupiny. Připomněli jsme si, že vzájemné soužití těchto skupin má být založeno na principech rovnosti, tolerance, respektu a dialogu.  Základní práva a svobody občanů se zkrátka zaručují všem bez rozdílu rasy, barvy pleti, jazyka, víry apod.

  

Posted in 6.C