Projekt Ekologie zblízka

Dne 5. února proběhl ve třídě 8.C a 9.C projekt Ekologie zblízka, který  byl zaměřený na obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Za tím účelem jsme navštívili malou vodní elektrárnu a infocentrum Hučák.