Pololetní dovádění – 31. 1. 2019

Poslední den prvního pololetí pro nás učitelé a žáci druhého stupně připravili zábavné dopoledne v tělocvičně. Na několika stanovištích jsme si vyzkoušeli svou pohybovou a tělesnou zdatnost a sílu. Nejvíce jsme se „vydováděli“ a zasmáli při přetahování lanem. Poslední vyučovací hodinu nám paní učitelka předala pololetní vysvědčení. Studijní úspěchy jsme si osladili krásným dortem, který přinesl náš spolužák Lukáš. Nechyběl ani přípitek na úspěšné druhé pololetí.

 

Posted in 3.D