Žijeme zdravě – 2. část, 7. 2. 2019

Ve druhé části projektu jsme si zopakovali základní pravidla první pomoci. Přinesli jsme si různé zdravotnické pomůcky a potřeby a vysvětlili jsme si jejich aplikaci. Některé jsme použili při praktických ukázkách (jednoduché obvazové techniky). Vyzkoušeli jsme si diagnostiku základních životních funkcí, jako je dýchání a tepová frekvence. Na závěr jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla a zrealizovali přenos raněného pomocí stoličky vytvořené z rukou.

 

Posted in 3.D