Etická výchova

V pondělí 18. února proběhl v naší třídě projekt Etické výchovy. Byl zaměřený na solidárnost, spolupráci, přátelství a verbální a neverbální komunikaci.

Posted in 9.C