PRO – Etická výchova, 18.2.2019

V rámci pětihodinového projektu Etická výchova se naše třída seznámila s významem verbální i neverbální komunikace. Prostřednictvím pracovních listů, videí i scének jsme rozvíjeli porozumění druhým lidem. Na závěr projektu jsme vytvořili společný třídní plakát znázorňující různá gesta.