Měsíc březen

11. – 15. 3. 2019Zdravá škola – Týden zdravých svačinek– zdravá svačinka pro školáka

                                           –  Příprava svačinek proběhne v úterý 2. vyučovací hodinu

19. 3. 2019          – Pernštejni – divadelní představení ve školní tělocvičně

– 45 Kč / žák

21. 3. 2019          – Ponožkový den – podpořme nejen lidi s Downovým syndromem

22. 3. 2019          – Knihovna Pohádka – Březen – Měsíc knihy – Ilustrace a ilustrátoři

25. 3. 2019          – Soutěž o nejlépe jarně vyzdobenou třídu

28. 3. 2019          – Den učitelů

Posted in 5.D