Přehled akcí v měsíci březnu

BŘEZEN – měsíc knihy

11. – 15. 3. 2019 Zdravé svačinky

14. 3. 2019 Knihovna Pohádka

21. 3. 2019 Den vody

28. 3. 2019 Den učitelů

Posted in 1.D