Sběr starého papíru

V únoru proběhl tradiční sběr starého papíru k účelům recyklace. Ve sběrném dvoře nám za nasbíraný starý papír vyplatili částku 1 841 Kč. Jak s utrženými penězi škola naloží? O tom rozhodne školský senát na nejbližším zasedání. Děkujeme všem, kdo sbíral starý papír a dopravil ho do školy a také všem žákům, kteří s nadšením pomáhali.  S poděkováním nesmíme zapomenout na pány školníky, kteří nám pokaždé zajišťují dopravu a vykládku ve sběrném dvoře.