Návštěva knihovny Pohádky

V pátek 22. března jsme se opět vydali do městské knihovny Pohádka, kde jsme se tentokrát zaobírali nejrůznějšími dětskými ilustrátory a jejich ilustracemi.

Děti zde například shlédly i to, v jakém původním provedení vyšla Včelka Mája, jak se liší nejrůznější ilustrace nejrůznějších autorů a co je případně pro jejich kresbu charakteristické.