Den Země  – 10. 4. 2019

 

V tento den jsme se vyzbrojili hráběmi, smetáky a lopatami, pomocí kterých jsme zkulturňovali okolí naší školy. Pracovali jsme s plným nasazením. Když jsme úklid úseku nám svěřeného dokončili, zažili jsme pocit radosti a štěstí z dobře vykonané práce. Za odměnu jsme si na  ohništi opekli přinesené špekáčky.  

Den Země vznikl ve Spojených státech amerických spontánně jako ekologicky laděný svátek. Připadá na 22. duben a od roku 1990 slaví tento svátek i Česká republika. Cílem moderních oslav „Dne Země“ je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí a s tím související diskuze o možných nápravných a preventivních řešeních těchto problémů.

 

Posted in 3.D