Kolumbie – ráj slasti a neřesti

V pondělí 15. dubna se žáci 5. až 9. ročníků účastnili vzdělávacího multimediálního projektu  „Planeta 3000″ se zaměřením na Kolumbii. Žákům byli rozšířeny obzory v zeměpisném či vlastivědném měřítku. Programem nás doprovázeli 2 účinkující.

Posted in 5.D