Naše město – můj domov

Naše město – můj domov…seznámili jsme se s historickou i současnou tváří města Hradce Králové. Získali jsme vědomosti o historických a kulturních památkách, událostech a osobnostech. Uvědomili jsme si význam výtvarného umění jako kulturního dědictví národa a pochopili nutnost jeho ochrany.

Procházkový okruh po Hradci Králové se vydařil. A sladká tečka na konec: DOBRÁ ZMRZLINA!

Posted in 3.C