Přehled akcí v měsíci červnu

10. – 14. 6. 2019 Sportovně relaxační týden – Liščí farma – Vrchlabí

18. 6. 2019 Pasování na čtenáře – knihovna Pohádka

24.6.2019 Výměna učebnic

25.6.2019 Úklid třídy a okolí školy

26. 6. 2019 Školní výlet – Častolovice

27.6.2019 Etická výchova

28. 6. 2019 Předání vysvědčení za školní rok 2018/19 – první vyučovací hodina (8,15 – 9,00 hodin)

Posted in 1.D