Plán akcí na měsíc červen

3. 6. – 7. 6.           – Škola v přírodě v Orlickém Záhoří

                            – Sportovně relaxační týden po HK (pro žáky, kteří se neúčastní školy v přírodě)

10. 6.                   – Návštěva Policie ČR v rámci třídnické hodiny

10. 6. – 14. 6.      – Autoevaluační týden (žáci zhodnotí svoji práci ve 2. pololetí)

14. 6.                   – Ukončení činnosti všech zájmových kroužků 

20. 6.                   – Přespávání ve škole (informace budou upřesněny skrze zápisníček)

20. 6.                   – Návštěva knihovny Pohádka (8:15 hod.)

změna v rozvrhu ST = ČJ, M, AJ, M, PŘI a výuka ve

                              ČT = ČJL, VV, VV, ČJS, …, VLA, KOD

24. 6.                   – Výměna učebnic (výuka do 12:50 hod.)

                                   – prosím, aby byly všechny učebnice vygumované a případně slepené!

25. 6.                   – Úklid tříd a školy (výuka do 12:50 hod.)

                                    – děti si přinesou do školy igelitovou tašku na výkresy

26. 6.                   – Školní výlet po Hradci Králové – návštěva FlyZone Parku

                              (informace budou upřesněny skrze zápisníček)

27. 6.                   – Projekt Etická výchova – zábavná stanoviště (výuka do 12:50 hod.)

28. 6.                   – Předávání vysvědčení za školní rok 2018/2019 (konec v 9:00 hod.)

Posted in 5.D