Návštěva policisty ČR v rámci třídnické hodiny

V pondělí 10. června nás v rámci třídnické hodiny navštívil kapitán policie ČR Jan Čížkovský a hovořil zde s dětmi na téma „Kriminalita a delikvence mladistvých, prevence, řešení a následky“. Pro děti to byla příjemná změna a beseda jim přinesla mnoho poznatků o rizicích dnešní doby (od krádeží, přes agresi až po nebezpečí hrozícího na sociálních sítích).

Tímto bychom mu rádi poděkovali za příjemné zpestření výuky.