Co nás čeká v září?

Přehled akcí na září:

3.9. (úterý) – proškolení žák o bezpečném příchodu do školy vzhledem k dopravní situaci
5. 9. (čtvrtek) – Bezpečné nábřeží
9. – 13. 9.  – Logopedický týden – 1. – 4. hodinu aktivity zaměřené na rozvoj slovní zásoby a porozumění textu, následující hodiny výuka podle rozvrhu.
17. 9. v 15:00 (úterý) – setkání RADY RODIČŮ
17. 9. v 16:00 (úterý) – Třídní schůzky
18. 9. první až třetí vyučovací hodina (středa) – návštěva kina Centrál v rámci Týdne mobility

Mgr. Pavla Jakoubková

Posted in 6.C