Výuka filosofie a náboženství v 8. třídě

V hodinách občanské a etické výchovy zpracovávali žáci 8. C a 8. D projektovou koláž o křesťanství, judaismu a islámu. Podpořili tak důležitost zastoupení filosofických otázek v naší společnosti a nezbytnost tolerance a multikulturního cítění ve světě.

Mgr. Simon Schwab a žáci 8. tříd