I. oddělení ŠD na Bílé věži

V pondělí 2. 12. jsme si byli s družinou prohlédnout vánočně vyzdobenou Bílou věž. Celou akcí nás provázel anděl, který nám vypravoval o českých vánočních zvycích. Během prohlídky hrály vánoční koledy a dýchla na nás ta správná vánoční nálada.