5. Oddělení školní družiny v Klubu deskových her POUTNÍK

V pondělí 9.12.2019 jsme navštívili Klub deskových her Poutník, který sídlí v klubovně Junáka v Labské kotlině. Nejdříve se nám tak moc nechtělo, ale užili jsme si to maximálně. Naučili jsme se tam  spoustu nových stolních her a poznali místo, kde se dá strávit zábavné odpoledne. Nakonec jsme si odnesli balíček pěti her na půjčení do naší družiny. Další návštěvu chystáme na leden.