Upozornění pro rodiče

Krásné prožití vánočních svátků a v novém roce 2020 hodně úspěchů
přejí třídní učitelky Mgr. B. Geržová a Mgr. E. Šlechtová.

V době od 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 mají děti vánoční prázdniny.
Ve škole se opět sejdeme v pondělí 6. 1. 2020.