Projekt „České Vánoce“, 17. 12. 2019

Při „Vánočním radování“ jsme si připomněli lidové obyčeje, které se vztahují k období plnému radostného očekávání. Při tradičním jarmarku jsme v rámci projektu „Učíme se podnikavosti“ sami nabízeli a prodávali vlastnoručně zhotovené vánoční dekorace. Po odečtení výdajů nám zbyl čistý výtěžek 728 korun. Paní učitelka nám dala za úkol přemýšlet o vhodné investici tohoto přebytku. Vyvrcholením adventně laděného odpoledne byla vánoční besídka, na které jsme předvedli hudebně dramatické ztvárnění starofrancouzské lidové písně Tři tamboři. Snad se nám vystoupení povedlo a přispěli jsme tak alespoň malým dílem ke spokojenosti početného publika.

 

     

Posted in 4.D