5. Oddělení školní družiny v knihovně Pohádka

Na pravidelné návštěvě nedaleké knihovny Pohádka jsme si četli a prohlíželi knížky a časopisy, také jsme si kreslili podle časopisů a vybrali si kupu knížek do družiny. Musím nás pochválit, že už se umíme v knihovně správně a slušně chovat.