Čtvrtek 30. ledna 2020 – PROGRAM DNE

1. VYUČOVACÍ HODINA – výuka dle rozvrhu

2. a 3. HODINA – žáci-dobrovolníci organizují peer program „Sportovní hry“ pro mladší spolužáky v tělocvičně školy, zbytek třídy absolvuje virtuální realitu ve Fly Zone Park Atrium v HK. S sebou jízdenky MHD a vstupné 59 Kč.

4. HODINA – předán výpis z vysvědčení

5. HODINA – třídnická hodina

Výuka končí v tento den (30. 1. 2020) v 12.50 hodin. S sebou pevné desky na vysvědčení a žákovskou knížku, psací potřeby, pracovní sešit z občanské výchovy.

Pátek 31. 1. 2020 – pololetní prázdniny.

Posted in 9.C