Deskové hry ve výuce finanční gramotnosti

Žáci deváté třídy se věnovali ve výuce občanské a etické výchovy hraní deskové hry FINANČNÍ SVOBODA. Ta slouží k rozvoji finanční gramotnosti žáků. Do výuky hru zakoupila vzdělávací společnost Schola Empirica v rámci projektu Učíme se podnikavosti, v němž naše škola obdržela titul Podnikavá škola. Ve hře děti pracují s úkoly, které se vztahují k hypotečnímu úvěru, cash flow, pravidelným i nepravidelným příjmům a výdajům domácnosti apod. Hrací set má za úkol přiblížit dospívajícím reálný život.

Mgr. Simon Schwab