Pololetní dovádění

Ve čtvrtek bude následující program:

  • 1. hodina – běžná výuka

  • 2. hodina – pololetní dovádění ve školní tělocvičně – atrakce pro nás připravili žáci z druhého stupně, budeme řádit a soutěžit o malé ceny ve školní tělocvičně

  • 3. hodina – vycházka do okolí školy, přilehlého lesoparku, půjdeme nakrmit zvířátka (s sebou: jablka, mrkve, tvrdé pečivo, semínka pro ptáčky, seno – každý dle svých možností)

  • 4. hodina – předání vysvědčení – zhodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku

  • oběd

  • odpolední výuka odpadá, vyučování končí v 11.55 hodin

V pátek  31. 1. 2020 jsou pololetní prázdniny! Hodně odpočinku a dobré pohody přeje paní učitelka.

Posted in 4.C