Tablety do výuky dějepisu

Žáci třídy 8. C pracují v hodinách dějepisu nejen s tištěnými dokumenty a historickými prameny, ale zařazují do výuky práci s tablety. Nejoblíbenější je aplikace KAHOOT, pomocí které se připravují na písemné a ústní zkoušení nebo pomůže k fixaci učiva.

Mgr. Simon Schwab