Žijeme zdravě 2

V úterý proběhla druhá část projektu Žijeme zdravě. Děti se seznámily s poskytnutím první pomoci,  zopakovaly si integrovaný záchranný systém a ošetření drobných úrazů. Všem se akce velmi líbila. 

Posted in 5.D