Žijeme zdravě

V úterý proběhla druhá část projektu Žijeme zdravě. Děti se seznámily s poskytnutím první pomoci, zopakovaly si důležitá telefonní čísla na integrovaný záchranný systém, poučily se o tom, jak je chováme k cizím lidem. Na závěr se seznámili s obsahem správně vybavené lékárničky a využití trojcípého šátku. Všem se akce velmi líbila.