Finanční gramotnost v praxi – třída 9.C

Žáci 9. C vyrazili v rámci výuky občanské a etické výchovy do obchodního řetězce, aby zjistili, jaké potraviny je nutné nakoupit na celý víkend pro čtyřčlennou rodinu (rodinný rozpočet). Propojili tak vhodně získanou teorií s uplatněním v praktickém životě. Následovalo vyplnění pracovního listu, sečtení cen a vlepení ilustračních obrázků z reklamních tiskovin. Získaný materiál posloužil jakou ukázka dobré praxe v projektu Učíme se podnikavosti.

Mgr. Simon Schwab