Nádoby na tříděný odpad v 9.C

Žáci 9. C věnovali třídnickou hodinu environmentální výchově a sami vyrobili dvě nádoby na tříděný odpad – na plast a papír.

Mgr. Simon Schwab