Projekt o etické výchově v 9. třídě

Celý druhý stupeň, tedy šestý až devátý ročník, se ve čtvrtek 27. února 2020 ponořil do světa etiky, etikety a komunikace. Žáci pracovali se „zlatým pravidlem etiky“, věnovali se etiketě v divadle a kině, zpracovali etický kruh, vybarvili mandaly, reflektovali přístup k řešení problémů a v závěru projektu zhlédli dokument o odvaze, hrdinství a osobním nasazení z portálu Jeden svět na školách. Součástí etických témat byl i rozvoj podnikavosti.

Chovejme se a jednejme podle pravidla „K ostatním se chovám tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně!“

Mgr. Simon Schwab