Projektový den – Etická výchova

Ve čtvrtek 27.2.2020 jsme se celý den věnovali etice a jejím tématům. Zopakovali jsme si základní etická pravidla, pracovali na vzájemném poznávání a soudržnosti a zabrousili jsme také do finanční gramotnosti.