Mimořádné opatření, uzavření ZŠL

Vzhledem k vyhlášení uzavření škol a školských zařízení vládou ČR z důvodu preventivních opatření před šířením KORONAVIRU, je od 11. 3. 2020 uzavřena až do odvolání ZŠ logopedická, školní družina a Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči. Rodiče žáků mohou v kanceláři školy obdržet OŠETŘOVNÉ PRO DÍTĚ do 10 let věku (každý den od 7.00 do 15.30 hodin).

Prosíme sledujte aktuální informace na: www.zs-logopedicka.cz, webové stránky tříd – bude k dispozici učivo pro domácí přípravu. V případě nejasností kontaktujte třídního učitele. Děkuji za spolupráci. Třídní učitelka Mgr. Nikola Kábrtová

Posted in 1.C