Přírodopis 11. – 13. 3.

Zástupci jehličnanů

  • přečtěte si v učebnici strany 65 (dole) – 67, vypište si zástupce jehličnanů a jejich znaky (šedá tabulka) do sešitu
  •  zodpovězte otázky 30 – 34 v učebnici na straně 67
Posted in 7.C