Matematika od 16.3. do 23.3.

TÝDEN 16. až 23. března 2020
PŘEDMĚT Matematika
TŘÍDA 7.C, 7.D
UČEBNICE:
(WEBOVÉ STRÁNKY APOD):
Pracovní sešit Hravá Matematika pro 7. ročník
ZADANÝ ÚKOL: Do školního sešitu zápis: Měřítko mapy

Převeď

1m(cm)                      200cm(m)

2km(m)                      4500m(km)

3,5km(m)                   300000cm(km)

Měřítko mapy

Vyjadřuje, kolikrát je nákres oproti skutečnosti zmenšen.

např. 1:200000 znamená, že 1cm na mapě odpovídá 200000cm ve skutečnosti

 

Je nutné, aby jednotlivé členy poměru byly ve stejných jednotkách.

Př. Vzdálenost AB na mapě je 4cm. Měřítko mapy je 1:2500000. Jaká je skutečná vzdálenost?

Výpočet: 1cm na mapě…………….2500000cm ve skutečnosti

4cm na mapě…………….4×2500000=10000000cm=100000m=100km

Skutečná vzdálenost AB je 100km.

Procvičení- pracovní sešit 56/1,2,3

Do školního sešitu zápis:Procvičení měřítka mapy

Převeď

6km(m)

3,8m(cm)

1000cm(m)

3500000cm(km)

Př. Pepa chce jet z Hradce Králové do ZOO Dvůr Králové . Na mapě s měřítkem 1:1500000 naměřil vzdálenost 2,4 cm. Jak daleko to je ve skutečnosti?

Do pracovního sešitu 56/4,5,6

Do školního sešitu: Určování vzdálenosti na mapě

Při výpočtu skutečné vzdálenosti ze vzdálenosti na mapě násobíme.

Při výpočtu vzdálenosti na mapě ze vzdálenosti ve skutečnosti dělíme vždy ve stejných jednotkách.

Př.

Z Prahy do Hradce Králové  je skutečná vzdálenost přibližně 100km. Jak dlouhá bude tato vzdálenost na mapě v měřítku 1:1000000

převedeme

1cm na mapě….1000000cm ve skutečnosti=10km

100km:10 km=10cm na mapě…..ve skutečnosti 100km

Vzdálenost HK a Prahy na dané mapě je 10cm.

Př.

Vzdálenost Hvězdy a hlavního nádraží v HK je přibližně 4,6km. Jaká  bude tato vzdálenost na mapě v měřítku 1:230000.

Pracovní sešit 57/8

VÝSTUP (práce žáka): Žák ofotí své výpočty a přepošle na e-mail nebo přes messenger. Učitel mu zpětně opraví jeho práci a upozorní na případné chyby.

 

Kontakt na učitele: zora.jelinkova@zs-logopedicka.cz
OSTATNÍ: Učivo si žák rozdělí do několika etap. Pracuje jak ve svém školním sešitě, tak v pracovním sešitě.