Etická výchova 16. 3. – 22. 3.

PŘEDMĚT: Etická výchova

 

TÝDEN: 16. 3. – 22. 3. 2020

 

ZADANÝ ÚKOL: –          Stáhnout si učebnici Etické výchovy:

http://www.etickavychova.cz/ucebnice/Ucebnice_6-7_rocnik_w.pdf

 

–          Přečíst si str. 38 – ÚCTA KE STÁŘÍ

–          Napsat krátkou úvahu (5 – 8 řádků) na dané téma.

 

UČEBNICE (WEBOVÉ STRÁNKY APOD.): –          Učebnice str. 38 – ÚCTA KE STÁŘÍ

 

VÝSTUP (práce žáka): –          Pročtěte si v učebnici str. 38 – Úcta ke stáří.

–          Do sešitu si napište nadpis: ÚCTA KE STÁŘÍ

–          Zamyslete se nad těmito otázkami: Jaké vztahy máte se svými prarodiči? Lze něco vylepšit? Jak? Poté napište do sešitu krátkou úvahu (5 – 8 řádků) na toto téma. Zamyslete se také, jak bychom se ke starým lidem měli chovat.

 

KONTAKT NA UČITELE: aneta.patkova@zs-logopedicka.cz

 

 

Posted in 6.C