Učivo pro dny 16. – 20. 3. 2020

Dobrý den všem a ahoj prvňáčci,

sdílím pro Vás další úkoly, které je potřeba v rámci tohoto týdne co nejvíce procvičit a především se naučit. Nezapomínám také na to, aby jste si učivo mohli osvojovat i zábavnější formou, proto sdílím i další odkazy k procvičování dané látky.  K případnému procvičování látky můžete také využívat webové stránky bakalářů (www.bakalari.neslhk.com – heslo viz ŽK). Po přihlášení se naleznete v levém sloupci pod ikonou výuka výukové zdroje. Do vyhledávače můžete následně zadat látku, kterou chcete procvičit (např. písmeno Ž). Po vyhledání se Vám nabídnou nejrůznější odkazy. V prvé řadě doplňujte ovšem písemné úkoly, pracovní sešity atd.

Dále upozorňuji, že po návratu do školy bude kontrolováno a případně klasifikováno doplnění učiva.  Dodatečné úkoly prosím zakládejte do desek, které budou následně také odevzdány. Na desky prosím uveďte jméno žáka.

Český jazyk a literatura

Slabikář 2 od strany 20 do strany 25 – Nová hláska Ž, ž (opět by měla být některá cvičení již hotová)

Zdokonalujeme čtení – procvičování čtení str. 19 – 23, číst můžete společně dohromady, nebo se střídat v předčítání, můžete například vyznačovat čtení slov po slabikách i obloučky viz obr.. Dále se můžete u některých cvičení ptát i např. na počet slabik, na první hlásku, nebo Vám žák může ve cvičení vyhledat dané písmeno a barevně jej vyznačí či rovnou slova začínající danou hláskou a tato  políčka se slovy opět vybarvit. Nezapomínejte prosím průběžně procvičovat poznávání všech doposud osvojených písmen.

Písanka 2 str. 17 – 22 (str. 20 by již měla být hotová) – opakovaně prosím dbejte na správné sezení a uvolněného držení tužky!  Na www.youtube.com můžete najít nejrůznější cviky pro uvolňování ruky před psaním. Děti jsou zvyklé na básničku k osvojování správného držení těla při psaní s názvem „Pozor žáci prvňáci“ a na uvolňování prstíků před psaním na říkanku např. „Ťuká, ťuká deštík“. 

Linkovaný sešit s myškami – diktát spojení slov (MLUVTE POMALU A NAHLAS) spojení nejprve řekněte jednou celé, poté znovu pomaleji po slabikách dle potřeby, nakonec celý diktát přečtěte pomalu ještě jednou tak, aby si dítě mohlo vše zkontrolovat

Diktát:   MALÁ EMA, OLA PIJE, BÁRA JÍ, TETA SOLÍ,  MÍLA SPÍ, MÁMA PERE

„Co nám čtou rodiče“ – diskuse +  zkuste dětem přečíst v průběhu týdne 3 pohádky (k jedné z nich si děti zkusí vyrobit i loutky na špejli a společně si pohádku zkuste zahrát). Loutky prosím nevyhazujte, ale vložte do desek. Po návratu do školy budou použity ke klasifikaci.

Image result for loutky na špejlích

Doporučené zdroje: 

 • https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-4
 • čtení s porozuměním – https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=06.+V%C4%9Bty#selid
 • doplňování slabik – https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Slabiky#selid
 • www.vcelka.cz (registrace zdarma)
 • v PO – 16. 3. 2020 od 9:00 hod. – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Matematika

Matýskova matematika 2 strana 39 – 48 

Procvičujte pojmenovávání geometrických útvarů. Po návratu do školy bude probíhat ústní přezkušování.

Doporučené zdroje: 

 • https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=Matematika&search1=07.+%C4%8C%C3%ADseln%C3%BD+obor+0%E2%80%939#selid
 • https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=Matematika&search1=08.+%C4%8C%C3%ADseln%C3%BD+obor+0%E2%80%9310#selid
 • v ÚT – 17. 3. 2020 od 9 hodin – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ 

Prvouka

Já a můj svět str. 46 a 47 opakování

 • Doporučený zdroj 1: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_rostliny1.htm
 • Doporučený zdroj 2: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro1.htm
 • ve ST – 18. 3. 2020 od 9 hodin – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

                       strana 48 a 49  (U babičky na zahradě, Stromy a keře na jaře)

                       – děti by měly vědět, co spadá pod práci na zahradě, jaké nástroje se k práci využívají a umět je

                         poznat i pojmenovat

                       – děti by měly znát různé stromy a keře včetně jejich plodů (např. Jabloň – jablka, Růže šípková – šípky, …)

 • Doporučený zdroj 3 : http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_rostliny1.htm
 • Doporučený zdroj 4: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_zahrada1.htm

Komunikativní dovednosti

– Žák správně artikuluje znělé a neznělé souhlásky uprostřed a na konci slov (dle možnosti dětí).

– Snaží se stručně vyjádřit obsah přečteného (propojení s ČJ – „Co nám čtou rodiče“) – k přečteným pohádkám děti namalují obrázek a doplňte prosím název čtené pohádky (1 pohádka = loutky, 2 pohádky obrázek)

– děti si na papír A4 napíší nové písmeno Ž,ž  a následně k němu namalují 8 obrázků začínající na toto písmeno viz. příklad s jiným písmenem

– žáci Damík a Péťa si doprostřed papíru napíší nové písmeno Y/Ý a dospělá osoba jim bude říkat slova, která obsahují tvrdé nebo měkké slabiky (již jsme se učili rozlišovat. Pomůcka: měkká = pusinka se usměje). Slova s tvrdými slabikami nakreslí. Diktujte jim prosím tato slova a chlapci rozliší, zda obrázek nakreslí či nikoliv. Musí sledovat vaše ústa! (kytka, hodina, šaty, žáci, draci, nohy, kalhoty, šiška, nůžky, kniha, schody, ryba, tikat, rýč).

Dále můžete využít hry na rozvoj paměti (např. pexeso), logického myšlení (např. slovní fotbal) apod.

Odlišnosti ve výuce z důvodu IVP budou i nadále blíže upřesňovány kolegyní Ivou Bednaříkovou, Dis..

POZOR NA SPRÁVNÉ SEZENÍ A DRŽENÍ TUŽKY PŘI KAŽDÉM PSANÍ!

Nezapomínejte prosím procvičovat také logopedii.

Děkujeme za spolupráci.

Zdroj obrázku: https://vitalweb.cz/129/montessori-skolky-revoluce-ve-vzdelavani-deti-ktera-muze-zajimat-nejednoho-rodice

Zdroj obrázku loutky:  https://www.mimibazar.cz/navod/9953/loutka-s-prekvapenim

Posted in 1.C