Učivo, 11. – 13. 3. 2020

PŘEDMĚT TÝDEN ZADANÝ ÚKOL – výstup MATERIÁLY použité k výuce
Český Jazyk 11. – 13. 3. Podstatná jména –  

opakování (rod S, Ž, M)

Slovesa – tvar určitý a neurčitý

U: str 83 – 84

PS: str. 22 – 24

Matematika 11. – 13. 3. Písemné násobení dvojciferným činitelem U: str. 23 – 24

PS: str 16 – 17

Vlastivěda 11. – 13. 3. Počátky Velkomoravské říše U: str. 13

PS: str. 8

Přírodověda 11. – 13. 3. Ekosystém okolí lidských obydlí

– rostliny, živočichové

U: 53 – 57

PS: 30 – 32

Čtení 11. – 13. 3. Kníže Václav – čtení s porozuměním, reprodukce textu Čítanka,

str. 106 – 107

Pracovní list – viz přílohy (e-mail)

Poznámka: odkazy na webové stránky k výuce – viz mail
Posted in 4.D