Fyzika 16. – 20. 3.

TÝDEN 16. – 20. 3.  
PŘEDMĚT Fyzika
TŘÍDA 8. C
UČEBNICE:
(WEBOVÉ STRÁNKY APOD):
Fyzika pro 8. ročník ZŠ
ZADANÝ ÚKOL: 1.Zápis do sešitu:
Elektrický náboj Zelektrovaná tělesa mají el. náboj kladný nebo záporný.
Elektrický náboj je fyzikální veličina.
Má značku Q a jednotku Coulomb.
El. náboj – uzemněním se zbavujeme el. náboje např. v tiskárnách, přádelnách, u stojanů na benzín, u letadel-hrozí nebezpečí požáru.
Pomocí nabité mřížky naopak chytáme nečistoty v komínech
Měří se elektroskopem. Obr. Učebnice 105- nakreslit  

Elektrické pole
Okolo každého zelektrovaného tělesa je elektrické pole. El. Pole se znázorňuje pomocí siločar
Siločára-myšlená čára od kladně nabitého tělesa k záporně nabitému tělesu
Viz. Obr. Str. 114 učebnice  


Vodič a izolant
Izolanty-nevedou elektrický proud-např. dřevo, bužírka
Vodiče– vedou elektrický proud- např. kov (měď, zlato….)  


2.Elektrický proud – přečíst v učebnici na str. 118–121 úvod k učivu o el. proudu, do sešitu nadepsat: Elektrický proud, nakreslit a popsat schematické značky (obr. 2.24), značky se nauč.
VÝSTUP (práce žáka): Zapsat zápis do sešitu a nakreslit obrázky, prostudovat látku v učebnici a vypsat a naučit schematické značky.
Kontakt na učitele: sarka.dostalova@zs-logopedicka.cz , v případě, že nemáte možnost poslat e-mail, lze i sms na číslo 723 671 941 (prosím nevolat), nebo zkontroluji po návratu do školy
OSTATNÍ: Úkoly se snažte vypracovávat samostatně. Prosím posílejte mi pouze úkoly, u kterých to uvádím, ne ofocené výpisky apod. Pokud byste měli nějaký problém, neváhejte mě kontaktovat. Společně vše jistě zvládneme.
Posted in 8.C