matematika 9C od 23.3.2020

TÝDEN 23. až 30. března 2020
PŘEDMĚT Matematika
TŘÍDA 9.C
UČEBNICE:
(WEBOVÉ STRÁNKY APOD):
Učebnice matematiky, sešit

www.cermat.cz

 

 

ZADANÝ ÚKOL: Zápis do sešitu: Jehlan

Najdi na netu jehlan a načrtni ho do sešitu

Čtyřboký pravidelný jehlan

objem V=a2v:3

povrch S=a2+2a.va

Př.: Urči objem čtyřbokého jehlanu o straně a=6cm a výšce 10cm

V=a2v:3

V=62.10:3=360:3=120cm3

Vypočítej: Urči objem čtyřbokého jehlanu o straně a=5cm, v=6cm.

Procvičení učiva nižších ročníků

1)Převeď

12m(cm)

600g(kg)

3,5km(m)

6 hl(l)

2)-6-17=

-55+12=

22-30=

-18+31=

3)Za 8kg brambor zaplatím 136Kč. Urči, kolik stojí metrák brambor.

4) Z 20 žáků jich 8 chybí. Kolik je to procent.

5)6x-5x=

8.(x+6)=

(x+9).(x+6)=

6)Urči přeponu v pravoúhlém trojúhelníku: a=12cm, b=5cm, c=?cm

7)Součet čísla 5 a 8

Číslo třikrát větší než je číslo 7

Polovina čísla 100

Čtyřnásobek čísla 25

 

Posted in 9.C