Učivo 25.-31.3.

Dobrý den,
píšu učivo na poslední březnový týden. Prosím Vás o potvrzení, že jste učivo dostali a krátkou zprávu, že děti zvládly učivo předešlých dvou týdnů.
Děkuji
Přeji hodně zdraví
Jana Šámalová
ČESKÝ JAZYK
1. VS po Z, Opakování vyjmenovaných slov
PS str. 29-30
UČ str. 54-58 Rozlišujte: (žluté rámečky)
UČ str. 60/3 (možné písemně do sešitu)
2. Vlastní jména, přídavná jména, zájmena, číslovky
PS 5/12,  6/1,2,3,  7/1,2,3,  8/1,2
UČ 67-68 žluté rámečky
PÍSANKA str. 14-15
ČTENÍ
Podle času a zájmu:
1. čítanka str. 104 – 119 (do konce března)
2. nebo čtení vlastní knihy
3. nebo čtení aktuálních článků a cvičení v pracovním sešitě či učebnici ČJ
MATEMATIKA
1. Sčítání a odčítání do 1000
PS str. 18-21
2. Mnohoúhelníky, čtyřúhelníky
PS G str. 26/1C (UČ 12)
PS G str. 29-30 (UČ 39-41)
PRVOUKA
1. Užitkové, okrasné, léčivé, jedovaté a chráněné rostliny
2. Části kvetoucích rostlin
UČ 37-39
Zápis do sešitu:
UŽITKOVÉ ROSTLINY (UČ 37)
1. Ovoce
malvice                          peckovice                       bobule
obrázek                              obr.                                obr.
2. Zelenina
listová                     plodová                       košťálová
 obr.                           obr.                                obr.
cibulová                                  kořenová
  obr.                                           obr.
3. Hospodářské plodiny
okopaniny                                                     luskoviny
    obr.                                                                 obr.
obilniny                                                          pícniny
    obr.                                                           obrázek+název rostliny
OKRASNÉ ROSTLINY (UČ 38)
namalovat 2 příklady + napsat názvy rostlin
LÉČIVÉ ROSTLINY
namalovat 2 příklady + napsat názvy rostlin
JEDOVATÉ ROSTLINY
namalovat 2 příklady + napsat názvy rostlin
CHRÁNĚNÉ ROSTLINY
namalovat 2 příklady + napsat názvy rostlin
ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN (uč 39)
namalovat a popsat části rostliny podle obrázku v učebnici (lilek rajče)
Typy na další vzdělávání:
  • Česká televize – vysílání UčíTelka – program ČT2
  • www.vcelka.cz – pro děti se specifickými poruchami učení
  • skolakov.cz (ČJ, MA, PRV pro 3. třídu-doporučuji)
  • www.nns.cz
  • www.fraus.cz
  • www.onlinecviceni.cz
  • www.pravopisne.cz
Posted in 3.C