Učivo pro dny 23. – 27. 3. 2020

Český jazyk

  • Slabikář 2 str. 26 – 30, pozor na nová písmenka Ř a CH. Děti se také snaží vymýšlet slova na daná písmena, či slabiky.
  • Zdokonalujeme čtení (2) – strana 24 – 27
  • Písanka 2 – strana 23 – 25

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva:

Procvičování písmena Ř –  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pismeno-r/pismeno-r.htm

Procvičování písmena CH – https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pimeno-ch/pismeno-ch.htm

Procvičování písmena CH, čtení s porozuměnímhttps://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-s-porozumenim/chata-v-chuchli.htm

Čtvrtek 26. 3. – Samostatně čteme a klademe si otázky https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Matematika

  • Matýskova matematika 2 – strana 49 – 54, procvičovat číselnou řadu 0 – 10

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva či jeho opakování:

Pro opakování problémových témat:

Čísla 1 – 10 – 10 cvičeníhttps://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/cisla1-10/index.htm

Slovní úlohy – počítáme do 10 – 10 úlohhttps://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/slovni-ulohy-do10/index.htm

Porovnávání čísel do 10 – 10 cvičení https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/porovnavani-cisel/index.htm

Pro novou látku:

Sčítání a odčítání do 10 – 10 cvičení  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/scitani-odcitani-do10/index.htm

Úterý 24. 3. – Opakujeme si znaménka menší, větší, rovná se, plus –  https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Prvouka

  • Já a můj svět – strana 48 -49 opakování + nově strana 50 -51

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva či jeho opakování:

Pro novou látku:

Domácí zvířata a jejich mláďata – 12 cvičeníhttps://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/domaci-zvirata/domaci-zvirata1.htm

Hospodářská zvířata zvuky – https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/hlasy-zvirat/cviceni.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/domaci_zvirata1.htm

Opakování učiva:

Středa 25. 3. – Pozorujeme klíčení semen, poznáváme květiny https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Komunikativní dovednosti a logopedie

  • Logopedie viz logopedický sešit
  • Správně artikuluje znělé a neznělé souhlásky uprostřed a na konci slov (dle možnosti dětí) viz tabulka přehledu pro rodiče

  • Učí se vnímat rytmus řeči, viz báseň k písmenku CH naučit zpaměti (Slabikář 2 – 30/1):

                                                          Jedna malá chobotnice (předvádíme chobotnici, která mává chapadly)

                                                          chytila se do sítí.  (dřepneme si)

                                                          Zachránil ji malý ráček, (z rukou uděláme klepeta, kterými stříháme)

                                                          do práce se dal s chutí. (opět se postavíme, úsměv na tváři a vzpažíme ruce)

Petr a Damík báseň k písmenku Y.

Tvrdé Y je ypsilon,

to ví každý, i ten slon.

Ženy jely toho roku, 

na výlet do New Yorku.

Yetti to je sněžný muž,

mnohý z nás jej viděl už.

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva či jeho opakování:

Zdrobněliny… procvičte si hlásky Č, Š a Ž – https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky

Odlišnosti ve výuce z důvodu IVP budou i nadále blíže upřesňovány kolegyní Ivou Bednaříkovou, Dis..

POZOR NA SPRÁVNÉ SEZENÍ A DRŽENÍ TUŽKY PŘI KAŽDÉM PSANÍ!

Děkujeme za spolupráci.

Zdroj náhledového obrázku:

https://webstudy.pt/areas-de-formacao/educacao/inteligencias-multiplas/

Posted in 1.C