Učivo pro dny 30. 3. – 3. 4. 2020

Český jazyk

 • opakování a procvičování hlásek ř, Ř a ch, CH
 • Slabikář 2 str. 31 – 36
 • Zdokonalujeme čtení (2) – strana 28 – 32
 • Písanka 2 – strana 26 – 29 (pozor na správnou techniku psaní u psacího h)
 • Na co se díváme v televizi – diskuze

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva:

Procvičování písmena F

https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pismeno-f/pismeno-f.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenof1.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenof2.htm

 

Opakování učiva:

Pondělí 30. 3. – Vyvodíme písmeno Č, č, nacvičíme si psací Č, č 

Čtvrtek 2. 4. – Čteme ou, au, eu – 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

 

Matematika

 • Matýskova matematika 2 – strana 55 – 60, procvičovat číselnou řadu 0 – 10
 • cvičit počítání do 10 z paměti

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva či jeho opakování:

 

Číslo 10, čísel. řada porovnávání, rozklad – (8 cvičení)

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do10.htm

Sčítání a odčítání do 10 – (7 cvičení)

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus6_do10.htm

Řetězce příkladů – (7 cvičení)

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/retezecdo10_1.htm 

Počítáme do 10(6 cvičení)

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/do10_1.htm

 

Prvouka

 • Já a můj svět – strana 52 – 53
 • Opakování (příroda, měsíce, květiny, …)

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva či jeho opakování:

Pro novou látku:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_sad1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/svatky_jara1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/svatky_jara2.htm

 

Opakování učiva:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_sad2.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_sad3.htm

Středa 1. 4. – Pozorujeme živočichy na jaře (ptáci)

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

 

Komunikativní dovednosti a logopedie

 • Logopedie viz logopedický sešit
 • Učí se vnímat rytmus řeči, viz báseň opakování (Slabikář 2 – 30/1):

                                                          Jedna malá chobotnice (předvádíme chobotnici, která mává chapadly)

                                                          chytila se do sítí.  (dřepneme si)

                                                          Zachránil ji malý ráček, (z rukou uděláme klepeta, kterými stříháme)

                                                          do práce se dal s chutí. (opět se postavíme, úsměv na tváři a vzpažíme ruce)

 

Petr a Damík báseň k písmenku Y.

Tvrdé Y je ypsilon,

to ví každý, i ten slon.

Ženy jely toho roku, 

na výlet do New Yorku.

Yetti to je sněžný muž,

mnohý z nás jej viděl už.

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva či jeho opakování:

Hláska Ř A Rhttps://decko.ceskatelevize.cz/logohratky

Hláska H a CHhttps://decko.ceskatelevize.cz/logohratky

 

Odlišnosti ve výuce z důvodu IVP budou i nadále blíže upřesňovány kolegyní Ivou Bednaříkovou, Dis..

POZOR NA SPRÁVNÉ SEZENÍ A DRŽENÍ TUŽKY PŘI KAŽDÉM PSANÍ!

 

Děkujeme za spolupráci.

 

 

 

 

 

Zdroj náhledového obrázku:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/stale-vice-deti-se-uci-doma-ve-skole-se-jim-intenzivne-venovali-jen-7-minut_1706191038_per

Posted in 1.C