Úkoly pro školáky na týden 6. 4. – 13. 4. 2020

Milé děti, posílám další úkoly na čas, který trávíte doma:

 • český jazyk 
 1. zkuste si napsat diktát – možnost jaký máte v příspěvku na webu
 2. práce s textem – báseň BLEDULE – příspěvek na webu
 3. sloh – vyprávění – příspěvek na webu třídy
 4. slovesa – procvičování – cvičení v příspěvku na webu – slovesa v závorkách změnit na infinitivy
 5. nové učivo – Časování sloves v čase přítomném – učivo vysvětleno v příspěvku na webu
 6. práce do pracovního sešitu – PS strana 26
 • matematika
 1. nezapomínejte na násobení a zkoušejte pětiminutovky
 2. nové učivo – Písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku – vysvětleno i s praktickou ukázkou na webu třídy
 3. práce do pracovního sešitu – PS strana 19 – 20
 • přírodověda
 1. nové učivo – U strana 36 + příspěvek na webu – Kvetoucí stromy a keře na jaře
 2. nové učivo – U strana 37 + příspěvek na webu – Význam částí kvetoucích rostlin pro člověka
 3. práce do pracovního sešitu – PS30/7, 30/9, 34/16
 4. dobrovolný úkol: JARNÍ KVÍZ – zkuste si poradit s deseti jarními kytičkami, těším se na odpovědi
 • vlastivěda 
 1. nové učivo: svatý Václav, Slavníkovci a biskup Vojtěch, kníže Oldřich a jeho syn Břetislav, Vratislav II. – první český král – vše vysvětleno v příspěvcích na jednotlivá témata na webu třídy, učebnice strana 16 – 17 + ukázky jednotlivých dílů z YouTube
 2. možnost podívat se na dějiny díky dílům z seriálu Dějiny (udatného) českého národa
 3. zapamatovat si nejdůležitější informace z těchto událostí
 4. příště zadám testík na Velkomoravskou říši

Samozřejmě, děti, nezapomínejte také na pohyb na čerstvém vzduchu, procházky (s rouškou samosebou), zazpívat si veselou písničku nebo si nakreslit nějaký jarní obrázek a procvičit si řeč díky logopedickým sešitům. Stýská se mi po vás a těším se, až se Viktorko, Kačenko, Ládíku, Lukášku, Danielku, Ondrášku, Matyášku, Pavlíku a Vašíku zase uvidíme. Opatrujte se a buďte hodně zdraví. Paní učitelka Petra Dvořáčková

Už abychom opět mohli běžet do školy…nebo raději ze školy?
Posted in 4.C