Učivo, 6. – 8. 4. 2020

PŘEDMĚT

TÝDEN

ZADANÝ ÚKOL – výstup

MATERIÁLY použité k výuce

Český jazyk

6. – 8. 4.

Stavba věty:

1. Věta jednoduchá a

    souvětí

2. Podmět a přísudek

U: str. 99 – 100

U: str. 101 – 102

PS: str. 31/3, 4

       str. 32/1, 2

Matematika

6. – 8. 4.

Dělení – dělenec i dělitel zakončeny nulami

Pamětné násobení pomocí rozkladu

U: str. 30 – 31

U: str. 32

PS: str. 24/1 – 5

PS: str. 25/1 – 4

Vlastivěda

6. – 8. 4.

Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat (Slavníkovci; Kníže Oldřich a jeho syn Břetislav; Vratislav II. – první český král)

Život za vlády prvních Přemyslovců

U: str. 17

U: str. 18

PS: str. 9

PS: str. 10

Přírodověda

6. – 8. 4.

Zvířata chovaná pro radost („Domácí mazlíčci“)

Opakování č. 4

U: str. 58

PS: 35

Čtení

6. – 8. 4.

 

Dejte vejce malovaný

Jiří Žáček: Velikonoce; Pavel Volf: Velikonoce;

Mária Ďuríčková:

O dvanácti měsíčkách

 

Čítanka,

str. 124 – 127

Pracovní listy – viz přílohy (e-mail)

Poznámka: Odkazy na webové stránky k výuce a metodické pokyny k probíranému učivu jsou součástí každodenní e-mailové komunikace.

 

Posted in 4.D