Učivo 6. 4. – 9. 4. 2020

 

Český jazyk

Zájmena a číslovky – procvičování a opakování

Pracovní sešit č. 2: str. 24

Práce s učebnicí, využít cvičení na procvičování – www.online.cz a další

www. stránky viz příloha

Čítanka:  procvičování plynulého čtení, mimočítanková četba

VELIKONOCE – zvyky a tradice, na list papíru zapiš vše, co víš o velikonočních svátcích  /povídej si s babičkou, maminkou, hledej na internetu nebo v časopisech atd. /

Matematika

Dělení desetinných čísel – deseti a stem

Pracovní sešit Matýskova matematika (2. díl): str. 18 –  procvičování desetinných čísel. Jednotky délky a hmotnosti – opakovat

Jednotky času – PS  str. 23

Geometrie: Souměrnost podle roviny – příklady kolem nás

Geometrie – PS: str. 28

Vlastivěda

Z poddaného člověka občan /r. 1848/

Učebnice 2 do str.  pročíst 2. pol. 18. století  – přečíst a výpisky

PS – str. 10

 

Přírodověda

Lidské tělo

Nervová soustava

Práce s učebnicí – prostudovat , výpisky

Pracovní sešit 2: str. 31 – 32

 

Milé děti, přeji vám a vašim blízkým krásné prožití velikonočních svátků, hodně sluníčka a dobré nálady. Vaše paní učitelka

Posted in 5.D