Úkoly pro dny 13. – 17. 4. 2020

Český jazyk

 • Hlásky a písmena f, F, g, G opakování

 • Slabikář 2 str. 42 – 45

 • Zdokonalujeme čtení (2) – strana 38 – 40
 • Písanka 2 – strana 35 – 39 (pozor na správnost psaní psacího č, ž)
 • Krátký diktát – do sešitu s myškami 

          JÓGA, FENY, GUMA, GARÁŽ, HAF, GÓL, KUFRY, FLEK, VAGÓN, DELFÍNI

 • Velikonoční říkadla – vyberte alespoň 3 https://www.testovanonadetech.com/aktivita/0788-15-velikonocnich-rikadel

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva:

Pro novou látku:

Hlásky ď, ť, ň

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/dtn1.htm (5 cvičení)

 

Procvičování učiva:

Čtení s porozuměním

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

Matematika

 • Matýskova matematika 3 – strana 5 – 7
 • Pracovní list – KOULE A KRYCHLE – cvičení 3 až 5
 • cvičit počítání do 15 (zatím pouze od 0 do 15) – kartičky s čísly 0 – 15 (úkoly jako doposud, žáci ukazují čísla dle diktátu)
 • Nepovinné – k upevňování učiva Procvičujeme s Matýskem 
 • Procvičujte pamětné počítání do 10

 

Prvouka

 • Já a můj svět – strana 56 (žák zkusí vyrobit jeden list kalendáře viz obr.) a strana 57 
  – žák umí vyjmenovat všechna roční období = JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA

          – žák umí vyjmenovat dny v týdnu

          – žák se naučí vyjmenovávat všechny měsíce v roce 

 • LIST KALENDÁŘE – založte prosím do desek

 

 

Doporučené webové stránky pro zpestření učiva či jeho opakování:

Pro novou látku:

Dny v týdnuhttp://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/tyden1.htm (3 cvičení)

Roční období a dny v týdnu –  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/rok/rok1.htm (10 cvičení)

https://brumlik.estranky.cz/file/477/rocniobdobi.htm

 

Opakování učiva:

15. 4. Téma: Pozorujeme živočichy na jaře – hmyz, Pozorujeme stromy na jaře

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

 

Komunikativní dovednosti a logopedie

 • Logopedie viz logopedický sešit

 

Odlišnosti ve výuce z důvodu IVP budou i nadále blíže upřesňovány kolegyní Ivou Bednaříkovou, Dis..

POZOR NA SPRÁVNÉ SEZENÍ A DRŽENÍ TUŽKY PŘI KAŽDÉM PSANÍ!

 

 

 

Zdroj obrázku:

https://www.prozeny.cz/clanek/jak-letos-vychazeji-velikonoce-a-kdy-budou-prazdniny-62688

Posted in 1.C